mình sinh năm 2004 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu