Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 2004 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam