mình sinh năm 2004 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Phùng Lê Như Ngọc

...