mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Trần Thông Thái

Em là một người bình thường. Em quan tâm đến Ngôn Ngữ Ký Hiệu - Thủ ngữ vì em muốn trò chuyện với những người không may mắn, và muốn biết thêm nhiều thứ trên đời.

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Cửu Du

thú vị, yêu thích