Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh

Năm 7 tuổi mình có coi bộ phim về nữ luật sư khiếm thính. Đó là thời điểm mình nhận ra mình thấy thân thuộc với loại ngôn ngữ này

Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume