Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!