Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

phương linh

Mình muốn hiểu mọi người hơn không chỉ bằng những ngôn ngữ thường ngày mà đến từ sự quan tâm về cộng đồng khiếm thính. I wanna get through people not only by usual languages but also from the caring about disabled community. Quiero conocer mas de la gente no solo es por los idomas usuales pero por el cuidado de comunidad discapacitada.

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam