mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Byun Baekhyun

...

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu