mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!