mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.