mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị