mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Nguyễn Lê Thục Duyên

a