mình sinh năm 1999 và đang ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính