mình sinh năm 1997 và đang ở Đồng Nai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Khoa Y - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.