Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1997 và đang ở Đồng Nai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Khoa Y - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam