mình sinh năm 1997 và đang ở Đồng Nai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Khoa Y - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối