mình sinh năm 2002 và đang ở Vĩnh Phúc

mình đang là Học sinh công tác ở - Vĩnh PhúcXem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Phùng Lê Như Ngọc

...