mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

vũ ngọc thu giang

Mình đã từng đến nhiều nơi dành cho những người bị khiếm thính và mình thấy mình nên học thêm ngôn ngữ của họ để họ không còn cảm thấy mình cô đơn,tại không ai hiểu họ đang nói gì?họ muốn gì?