Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.