mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Kiên Quyết

Mình biết tiếng Anh, và giờ mình muốn biết thêm ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với những người khiếm thính, mình không muốn bị giới hạn giữa người Việt với người Việt!

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.