mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống