mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính