mình sinh năm 2001 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư