mình sinh năm 2001 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh

Năm 7 tuổi mình có coi bộ phim về nữ luật sư khiếm thính. Đó là thời điểm mình nhận ra mình thấy thân thuộc với loại ngôn ngữ này

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh