mình sinh năm 94 và đang ở Hà NộiXem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư