mình sinh năm 94 và đang ở Hà NộiXem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Nguyễn Lê Thục Duyên

a