mình sinh năm 1990 và đang ở Bắc Ninh

mình đang là Xuất Nhập Khẩu công tác ở ECNU Shanghai, China

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Tự HọcXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume