Advertisement

mình sinh năm 1990 và đang ở Bắc Ninh

mình đang là Xuất Nhập Khẩu công tác ở ECNU Shanghai, China

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Tự HọcXem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.