mình sinh năm 1990 và đang ở Bắc Ninh

mình đang là Xuất Nhập Khẩu công tác ở ECNU Shanghai, China

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Tự HọcXem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu