mình sinh năm 1990 và đang ở Bắc Ninh

mình đang là Xuất Nhập Khẩu công tác ở ECNU Shanghai, China

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Tự HọcXem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.