mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đình Tuyền

Cố gắng hiểu được bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và chấp nhận thức tế để cố gắng hơn :) Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ hay, cũng như các ngoại ngữ khác...biết thêm một ngôn ngữ sẽ làm cuộc sống rộng mở hơn trong tâm hồn mình !

Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt