mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Thuận

Mình thích làm công tác thiện nguyện. Bây giờ thì chưa sử dụng nhiều lắm nhưng muốn học sau này chắc chắn sẽ có ích. ^^

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu