mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính