mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

tranthiphung

Qui Nhơn university