Advertisement

mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu