mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Dương

Do sức hút từ việc biểu đạt suy nghĩ bằng các bộ phận cơ thể, đặc biệt là qua đôi bàn tay và biểu cảm khuôn mặt.

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam