mình sinh năm 1994 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là kế toán công tác ở tại nhà

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 không có

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì vi minh muốn hiểu tất cả mọi người


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.