mình sinh năm 1994 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là kế toán công tác ở tại nhà

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 không có

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì vi minh muốn hiểu tất cả mọi người


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính