mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử