Hãy dành 5 phút tham gia khảo sát này để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.
Chúng mình mong muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để góp phần xây dựng Từ Điển được tốt hơn.
Khảo sát tại đây


mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam