mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử