Advertisement

mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là học sinh công tác ở Ek

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.