mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là học sinh công tác ở Ek

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!