mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh công tác ở THCS An Lạc

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam