mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh công tác ở THCS An Lạc

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.