Advertisement

mình sinh năm 1994 và đang ở Cà Mau

mình đang là giáo viên công tác ở Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Cà Mau

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 tự học

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì muốn tìm hiểu và kết nối được nhiều bạn bè khiếm thính hơn



Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống



Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam