Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Hồng Phương

Mình học ngành Điều dưỡng, mình thích nhìn quá trình người bệnh ngày một khỏe hơn và tốt hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình muốn giúp cả những người bệnh khiếm thính nữa.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử