mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Dương

Do sức hút từ việc biểu đạt suy nghĩ bằng các bộ phận cơ thể, đặc biệt là qua đôi bàn tay và biểu cảm khuôn mặt.