mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Lâm Hồng Anh

Love yourself!