mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở THCS Cầu Kiệu

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì nó là phương tiện giao tiếp của những người khiếm thính với nhau và với mọi ngườiXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Lâm Hồng Anh

Love yourself!

tranthiphung

Qui Nhơn university