mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh công tác ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2018Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.