Hãy dành 5 phút tham gia khảo sát này để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.
Chúng mình mong muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để góp phần xây dựng Từ Điển được tốt hơn.
Khảo sát tại đây


mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh công tác ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2018Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam