mình sinh năm 1954 và đang ở Bình Dương

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 Lái Thiêu, Thuận An, Bình DươngXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Byun Baekhyun

...

Nhà Tài Trợ