mình sinh năm 1954 và đang ở Bình Dương

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 Lái Thiêu, Thuận An, Bình DươngXem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Min

Con của thần gió!