mình sinh năm 1997 và đang ở Bình DươngXem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!