Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Bình DươngXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đình Tuyền

Cố gắng hiểu được bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và chấp nhận thức tế để cố gắng hơn :) Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ hay, cũng như các ngoại ngữ khác...biết thêm một ngôn ngữ sẽ làm cuộc sống rộng mở hơn trong tâm hồn mình !

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính