mình sinh năm 2004 và đang ở Hà Nội

mình đang là học sinh công tác ở trường THCS Quỳnh Mai

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 khôngXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Min

Con của thần gió!