Advertisement

mình sinh năm 1986 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

phương linh

Mình muốn hiểu mọi người hơn không chỉ bằng những ngôn ngữ thường ngày mà đến từ sự quan tâm về cộng đồng khiếm thính. I wanna get through people not only by usual languages but also from the caring about disabled community. Quiero conocer mas de la gente no solo es por los idomas usuales pero por el cuidado de comunidad discapacitada.

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư