mình sinh năm 1986 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.