mình sinh năm 1986 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Nhà Tài Trợ