mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là sinh viên công tác ở Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2019 Trường - Cô LanXem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Phùng Lê Như Ngọc

...

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi