mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam