mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Hồng Phương

Mình học ngành Điều dưỡng, mình thích nhìn quá trình người bệnh ngày một khỏe hơn và tốt hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình muốn giúp cả những người bệnh khiếm thính nữa.

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Byun Baekhyun

...