mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Phùng Lê Như Ngọc

...