mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể