mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính