mình sinh năm 1986 và đang ở Hà Nội

mình đang là Giáo Viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Phùng Lê Như Ngọc

...

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nhà Tài Trợ

Xoilac tvxoilac ** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.