mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh THPT công tác ở trường THPT Tây ThạnhXem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Phùng Lê Như Ngọc

...

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam