mình sinh năm 1983 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la