mình sinh năm 1983 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt