mình sinh năm 1983 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Mai Ngọc

Nobody love me :<