mình sinh năm 1983 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Trần Thông Thái

Em là một người bình thường. Em quan tâm đến Ngôn Ngữ Ký Hiệu - Thủ ngữ vì em muốn trò chuyện với những người không may mắn, và muốn biết thêm nhiều thứ trên đời.

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư