mình sinh năm 1999 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh, sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.