mình sinh năm 1999 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh, sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!