mình sinh năm 1988 và đang ở Đồng Nai

mình đang là Chuyên viên nhà nước công tác ở Đại Học Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.