mình sinh năm 1992 và đang ở Quảng Ngãi

mình đang là giáo viên công tác ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật võ hồng sơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2012 stc


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính