Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1992 và đang ở Quảng Ngãi

mình đang là giáo viên công tác ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật võ hồng sơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2012 stc


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam