mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học Sinh công tác ở TTHPT Hàn ThuyênXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Trần Thông Thái

Em là một người bình thường. Em quan tâm đến Ngôn Ngữ Ký Hiệu - Thủ ngữ vì em muốn trò chuyện với những người không may mắn, và muốn biết thêm nhiều thứ trên đời.

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh