mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Nhà Tài Trợ