mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la