mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.