mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư