mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.