mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở nhà trường

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 tự họcXem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính