mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở nhà trường

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 tự họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt