mình sinh năm 1976 và đang ở Đắk Nông

mình đang là Giáo viên công tác ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đắk Nông

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Cô giáo Trần Thị Ngọc Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.