mình sinh năm 1976 và đang ở Đắk Nông

mình đang là Giáo viên công tác ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đắk Nông

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Cô giáo Trần Thị Ngọc Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Phùng Lê Như Ngọc

...

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la