mình sinh năm 1976 và đang ở Đắk Nông

mình đang là Giáo viên công tác ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đắk Nông

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Cô giáo Trần Thị Ngọc Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Cửu Du

thú vị, yêu thích

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Nhà Tài Trợ