mình sinh năm 1996 và đang ở Hà Nội

mình đang là Kỹ Thuật Viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi