mình sinh năm 1996 và đang ở Hà Nội

mình đang là Kỹ Thuật Viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.