mình sinh năm 1999 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viên công tác ở Trường Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2019


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử