Advertisement

mình sinh năm 1993 và đang ở Tây Ninh

mình đang là Kế toán công tác ở Bình Dương


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.