mình sinh năm 1993 và đang ở Tây Ninh

mình đang là Kế toán công tác ở Bình Dương


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.