mình sinh năm 2014 và đang ở Quảng Ngãi

mình đang là giáo viên công tác ở quảng ngãi

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2008Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh