mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Nhà Tài Trợ