Advertisement

mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh

Năm 7 tuổi mình có coi bộ phim về nữ luật sư khiếm thính. Đó là thời điểm mình nhận ra mình thấy thân thuộc với loại ngôn ngữ này

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Byun Baekhyun

...