mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Cửu Du

thú vị, yêu thích

tranthiphung

Qui Nhơn university

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu