mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!