Advertisement

mình sinh năm 1991 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là QA/QC công tác ở Dong nai

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Cô Vàng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính