mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể