mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu