mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu