mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối