mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

tranthiphung

Qui Nhơn university

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính