Advertisement

mình sinh năm 1974 và đang ở Long An

mình đang là GIAO VIEN công tác ở TRUONG NUOI DAY TRE KHUYET TAT TINH LONG AN


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống