mình sinh năm 2003 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở Trường thcs Phước Hòa

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa mình chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!