mình sinh năm 2003 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở Trường thcs Phước Hòa

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa mình chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử