mình sinh năm 2003 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở Trường thcs Phước Hòa

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa mình chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nguyễn Lê Thục Duyên

a