Advertisement

mình sinh năm 2003 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở Trường thcs Phước Hòa

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa mình chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!