mình sinh năm 2003 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở Trường thcs Phước Hòa

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa mình chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!