Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1991 và đang ở Nghệ An

mình đang là giáo viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2011 hà nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Cửu Du

thú vị, yêu thích

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam