Advertisement

mình sinh năm 1991 và đang ở Nghệ An

mình đang là giáo viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2011 hà nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam