mình sinh năm 1996 và đang ở Đắk Lắk

mình đang là Lang Thang công tác ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.