mình sinh năm 1996 và đang ở Đắk Lắk

mình đang là Lang Thang công tác ở Đồng NaiXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.