Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Hà Nội Danh Từ Số đếm Thời Gian 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Từ đồng nghĩa: 4 quý
Tiếng anh: twelve months

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng sang phải hơi chếch ra ngoài. Bàn tay phải nắm lại rồi đặt tay phải nằm úp lên tay trái và vuông góc với tay trái. Kéo tay phải ra phía ngoài đầu ngón tay. Sau đó, đổi tay phải thành hình 1 co đầu ngón trỏ lại rồi chuyển thành hình 2.
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

mũi thấp
low nose

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên. Đặt ngón trỏ nằm úp trên sóng mũi rồi đè xuống


Xem Video
trong
in

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Hai tay làm như hình Đặt tay trái nằm ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về bên phải Tay phải đặt trong gần sát người hơn.


Xem Video
2 năm - hai năm
2 years - two years

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Số đếm Thời Gian
2016

"Bàn tay trái nắm lại theo hình vẽ. Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Bàn tay phải đặt chồng lên tay trái và để 2 tay trước bụng. Đưa tay phải ra ngoài vòng x


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Số đếm

1 tuổi - một tuổi
1 year old - one year old

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm
2917

Tay phải làm hình dạng bàn tay như ký hiệu số 1, tay trái nắm, đặt nằm ngang trước ngực, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay phải đặt trên tay trái, xoay cổ tay


Xem Video
8 tiếng - tám tiếng / 8 giờ - tám giờ
eight hours

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm Thời Gian
2016

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên phía tai phải. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Ngón cái chạm vado tai phải. Sau đó, giữ nguyên hình dạng bàn tay, kéo tay sa


Xem Video
Bảy mươi - 70 / Bảy chục

Toàn Quốc Số đếm
2006

Tay phải hướng về phía trước đánh số 7 và số 0.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

chủ nhật

Bình Dương Thời Gian
2006

Hai tay nắm, nắm tay phải đặt lên nắm tay trái, đặt trước tầm ngực rồi nhấn xuống hai lần.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

trang web

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay ra, hai ngón đó chập lại, đặt hai tay gần nhau trước tầm ngực rồi kéo hai tay dang sang hai bên đồng th


Xem Video
sao chép

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt giữa tầm ngực, lòng bàn tay hướng xuống, tay phải xòe chạm các đầu ngón tay phải vào dưới lòng bàn tay trái rồi kéo tay phải xuống đồ


Xem Video
cài đặt

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Tay phải từ từ kéo nhẹ các ngón tay từ cổ tay đến mũi bàn tay


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam