Advertisement
Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ezydict.com - Từ Điển Tiếng Anh


thirty nghĩa là gì?
Advertisement

Phần mềm quản lý nhân viên bán hàng
Từ đồng nghĩa: ba chục
Tiếng anh: thirty

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải như hình vẽ. Co nhẹ các đốt trên của 3 ngón tay lại 2 lần."
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

cá sấu
a crocodile/ an aligator

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ
2016

Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai tay đặt nằm úp lên nhau và để trước bụng. Bắp tay xuôi theo thân mình. Giở bàn tay phải lên rồi đánh xuống sao cho các đầu


Xem Video
măng cụt
mangosteen

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật
2016

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Bàn tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng về bên phải Tay phải làm như hình 2. Đặt ng


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Số đếm

9 tháng - chín tháng / 3 quý
nine months

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Số đếm Thời Gian
2016

"Bàn tay trái duỗi ra theo hình vẽ 1 Bàn tay phải làm theo hình vẽ 2 Hai cẳng tay giơ song song trước ngực. Lòng bàn tay trái hướng sang phải. Lòng bàn tay phải h


Xem Video
50 - năm mươi / năm chục
fifty

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay xòe ra theo hình sau rồi giơ thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co các khớp trên của bàn tay lại 2 lần.


Xem Video
13 - mười ba
thirteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

ráp đường ống giữa

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay phải khép, úp ngang tầm mắt, mũi bàn tay hướng ra trước rồi hạ tay xuống hai bậc :ngang tầm ngực và ngang tầm bụng đồng thời gạt tay qua phải. Sau đ


Xem Video
viền cửa tay

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Tay trái úp ngang tầm ngực, ngón cái và trỏ tay phải nắm vào cổ tay trái rồi đẩy tay vòng theo cổ tay trái.


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam