Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
Tiếng anh: AIDS

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ. Đặt tay phải cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra. Đầu ngón tay hướng lên. Búng cho ngón cái và ngón trỏ bung ra 2 lần. Mắt và chân mày chau lại. Miệng há rộng. Đặt tay phải cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra. Đầu ngón tay hướng lên. Búng cho ngón cái và ngón trỏ bung ra 2 lần. Mắt và chân mày chau lại. Miệng há rộng.  "