Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016


Tiếng anh: Lunar Calendar

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái nắm lại và giơ thẳng đứng cao ngang đến mắt. Lòng bàn tay hướng sang trái. Khuỷu tay giở lên cách mình một ngón tay. Bàn tay phải làm như hình vẽ sau rồi đặt các đầu ngón tay chạm vào khoảng giữa cẳng tay. Lòng bàn tay hướng vào tay trái. Giở bàn tay phải lên rồi chạm lại và giở lên. "

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác